Warsztaty ekologiczne w szkole

Tematyka pokazów historycznych, które przeprowadzamy w szkołach zawiera elementy dydaktyczne ujęte w programach nauczania przedmiotów: biologia/środowisko, geografia. Aby uprościć kwestie organizacyjne warsztaty dostosowaliśmy do rozkładu lekcji.

Pokazy składają się z sześciu widowisk, z których każde trwa ok. 45 min. Pojedynczy pokaz przeznaczony jest dla grupy maksymalnie 33 uczestników. Najpełniejsze i najbardziej efektywne uczestnictwo w zajęciach zapewniają grupy 30-osobowe.
Pokaz rozpoczyna krótka pogadanka dostosowana zakresem informacji i czasem do wieku uczniów. Następnie uczestnicy dzieleni są na grupy i zapraszani do wspólnej zabawy zgodnie z harmonogramem danego widowiska.

 

Zapewniamy wszystkie potrzebne do wykonania pokazów materiały i maszyny. Przy organizacji spotkania prosimy jedynie o zapewnienie nam:
- w przypadku warsztatów organizowanych dla określonej liczby uczestników: 5 stolików/ławek, 12 krzesełek, dostęp do prądu i wody.
- przy imprezach plenerowych: stoiska z dostępem do prądu, wyposażonego w 1 stolik i 1 krzesełko oraz stolików i krzesełek dla uczestników pokazów, którzy będą chcieli wykonać własne prace np. pisać gęsim piórem.

Koszt pokazów zależy od regionu, gdzie ma się on odbyć oraz liczby zamówionych pokazów.